Chào

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

Trà

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  

Yêu nhau mấy núi cũng leo,

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Để tôi

Để tôi tự làm.

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Em Là Hoa Hng Nh

Em s là mùa xuân ca m

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Anh đã đi sở thú Đài Bắc chưa ?

Làm bài tập chưa?

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CHÚ MÈO CON

Nắng ấm, sân rộng sạch.

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  

Bức Tranh Từ Nước Mắt 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  

Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    

Hãy Bước Đi (Let It Go)

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()