• Nov 08 Tue 2011 01:15
  • 中鋼

  

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Ông là người Đài Loan à? Phải, tôi là người Đài Loan. Sao anh biết tôi là người Đài Loan. Vì anh là người nước ngoài, làm việc cho công ty CSVC. CSVC là công ty do Đài Loan và Nhật liên doanh đầu tư, vì vậy tôi đoán anh là người Đài Loan. Đúng thế, tôi làm việc cho công ty CSVC. CSVC ở Đài Loan có tên là Trung Cang, công ty Trung Cang. Tôi là nhân viên công ty Trung Cang. Công ty Trung Cang ở thành phố Cao Hùng Đài Loan. Cao Hùng là thành phố cảng, ở phía nam Đài Loan. Nhà tôi ở Cao Hùng, gần công ty Trung Cang. Tôi và vợ tôi đều đi làm. Con tôi là học sinh. Tôi sang Việt Nam làm việc hai tháng. Tôi đã đến Phú Mỹ được một tháng rồi.

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

以下是越南語基本的聲調教學,這對發音很重要,大家要認真學唷!!!

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

以下試一些與親朋好友噓寒問暖的用語

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

以下是一些基本的打招呼用語

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

唸完前面各篇後,大家是否覺得發音變準確了呢?繼續努力吧!!

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這篇一樣是基礎發音,大家繼續加油

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

依舊是越語發音,大家繼續跟著影片認真學習吧!!

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

學會了基本的字母發音之後,現在我們開始來學習更進一步的越語發音。

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

想要學好越南文,基本的發音絕對少不了!!!

 

vietnam100 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()